Adakozás

“Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Kor 9:6-8)

Gyülekezetünk és az egyházunk az önkéntes adományokból és tizedből végzi szolgálatát illetve tartja fenn a gyülekezeteket. Ha valaki átutalással szeretné adományait eljuttatni, az alábbi számlaszámon és megjegyzésekkel teheti meg. A tizedet továbbítjuk az Egyházterület felé, ahol céljának megfelelően az egyházi szolgáltok és szolgálattevők támogatására fordítják, és egy részét továbbítják az egyház felsőbb szervezeti egységeihez, egészen a világszéles Generál Konferenciáig.

A gyülekezetnek szánt adományok helyben maradnak, és az épület fenntartása mellett a helyi szolgálatok végzését segítik. Az alul található “adakozási naptár” olyan nagyobb célokat tartalmaz, melyek túlmutatnak a helyi gyülekezeten, és országos, vagy világszéles missziós célokat is támogathatunk velük.

A Bajai Gyülekezet Számlaszáma:

Takarékbank Zrt.

Hetednapi Adventista Egyház Bajai Gyülekezete

Számlaszám: 51000194-10004139

Utalások esetén a közlemény rovatban felsorolható, hogy hogyan oszlik meg az utalt összeg a tized és a különböző adománytípusok között. Elég a nagy kezdőbetű és az összeg. Pl. T(ized): x Ft, K(ápolna) y Ft, GY(ülekezet), E(gyházterület), V(ilágmisszió), A(dra) stb. célra x Ft.

2022. éves adakozási naptár